Totalteatern är en turnerande fri grupp med bas i Arvika, Värmland. Totalteatern har utvecklat en expressiv, poetisk teater där rörelse, ljus och musik är viktiga för att skapa en totalupplevelse. Totalteatern producerar teaterföreställningar, performance och film. Konstnärlig ledare sedan 1991 är Anna Ehnsiö.

Totalteatern is a professional theatre group based in Arvika, Sweden. Totalteatern has developed an expressive, poetic theatre where movement, lights and music are important to create a total experience. Totalteatern produces theatre, performance and film. Artistic director since 1991 is Anna Ehnsiö.

"Agnes" är ett modernt drömspel om Agnes von Krusenstjerna, en författare som var långt före sin tid när det gällde att skriva om kvinnors liv och sexualitet. "Agnes" är en personlig, poetisk och stark föreställning om ett kvinnligt liv och konstnärskap.

Premiär 2017

"typ tjej typ kille typ" är en aktuell och engagerande föreställning som med värme, humor och interaktivitet belyser och ifrågasätter könsnormerna. Det är en föreställning som utifrån barnens verklighet berör och sätter igång tankar och känslor kring den egna könstillhörigheten och dess villkor.

Premiär 2014