top of page

Totalteatern är en turnerande fri grupp med bas i Arvika, Värmland. Totalteatern har utvecklat en expressiv, poetisk teater där rörelse, ljus och musik är viktiga för att skapa en totalupplevelse. Totalteatern producerar teaterföreställningar, performance och film. Konstnärlig ledare sedan 1991 är Anna Ehnsiö.

Totalteatern is a professional theatre group based in Arvika, Sweden. Totalteatern has developed an expressive, poetic theatre where movement, lights and music are important to create a total experience. Totalteatern produces theatre, performance and film. Artistic director since 1991 is Anna Ehnsiö.

tjejer_20.jpg

Tjejer! är en teaterföreställning om hur det är att vara ung tjej idag. Varför finns det en utsatthet i att vara tjej? Förekommer det sexuella trakasserier på skolan? Finns det orättvisor mellan könen? Vilka är könsstrukturerna som begränsar? 

Tjejer! handlar om tjejen som vill komma ut som queer men inte vågar och om tjejen som drömmer om att bli världens bästa fotbollsspelare.

Premiär 2020 

Turnerar för mellanstadiet 2022-2024

bottom of page